مدل هاي جايگزين
 
مدل هاي جايگزين به دستگاه هايي گفته ميشود كه تكنولوژي هاي اصلاح شده و برتر جايگزين آنها شده اند. اين مدلها همچنان توسط هايبركس پشتيباني و خدمات رساني ميشوند. اما مدت زمان زيادي براي خريد در دسترس نخواهند بود به جز آنهايي كه ديجيتالي ذكر شده اند.

سیستم های دیجیتال :

تلفن سري KD2
سري تلفنهاي DK1 و كنسول هاي DSS جايگزين شده اند ليكن تازماني كه موجودي آنها در انبار به اتمام نرسيده در دستر ميباشند. اگر DSS با كليد هاي چندگانه مورد نياز باشد . نوع DK6 پيشنهاد مي شود. براي دسترسي به صفحه مشخصات  اصليDK1   در اينجا كليك كنيد  . همچنين در مورد DK1 ميتوان به بروشور G1 مراجعه نمود.
G1-824
G1 ارزشمند پس از سالها خدمات رساني با نوع جديد و پيشرفته G1E-36 تعويض شده اما تا زماني كه موجودي آنها در انبار به پايان نرسيده در دسترس خواهد بود. براي دسترسي به صفحه مشخصات اصلي G1 در اينجا كليك كنيد. براي دريافت فايل pdf بروشور G1 در اينجا كليك كنيد .

سيستم هاي آنالوگ :

B1-408
درحال حاضرسيستم كليدي و آنالوگ B1_408 بوسيله سيستمهاي ديجيتالي جايگزين شده ليكن هنوز در حال خدمت رساني است . براي دسترسي به مشخصات اصلي B1-408 در اينجا كليك كنيد .
دستگاه تلفن AK1
اين دستگاه كه از نوع تلفن هاي آنالوگ كليدي و 4 سيمي است اكنون جايگزين شده ، ليكن مدل AK1-21 آن هنوز قابل دستيابي است و  تعداد  اندكي از آنها  سيستمهاي آنالوگ طويل العمر هايبركس B1 و بخصوص BX8 و BX320 را پشتيباني ميكنند . براي دسترسي  به صفحه مشخصات اصلي AK1 در اينجا كليك كنيد . همچنين در مورد AK1 به بايگاني بروشورهاي BX ميتوانيد مراجعه  و در اينجا كليك كنيد .

BX-824
اين نقطعه اتكاي مشاغل كوچك امروزه با سيستمهاي نوين ديجيتالي  ما جايگزين شده است . براي دسترسي به مشخصات اصلي BX-824 در اينجا كليك كنيد . بروشور هاي سري BX در اينجا بايگاني شده .
BX-320
دستگاه BX-320 در ميان مشاغل متوسط و صنعت مهمانپذيري محبوبيت بسياري داشته است . اين دستگاه بعنوان يك سيستم بزرگ آنالوگ با سري ديجيتالي GDS جايگزين شده اما هنوز خدمت رساني ميكند .صفحه مشخصات اصلي در اينجا قابل دستيابي است . بايگاني بروشورهاي سري BX در اينجا قراردارد

تجهيزات ديگر

تلفن HP-300 IP
تلفن HP-300 IP مدت زيادي در دسترس نخواهد . HP300 يك تلفن IP با كيفيت بوده و از همان ابتدا با نرم افزار پروتكل MGCP عرضه شده ، سپس نرم افزار پروتكل SIP در دسترس قرار گرفت .اگر شما يكي از اين تلفن ها را در اختيارداشته باشيد ممكن است مايل باشيد براي دستيابي به جديد ترين اين نرم افزارها و همچنين تلفن ها يي كه بطور دستي تنظيم ميشوند و هنوز منسوخ و غير قابل دسترس نشده اند( در زماني نه چندان دور SIP قديمي خواهد شد) با ما تماس بگيريد.  صفحه مشخصات اصلي در اينجا قراردارد